මොනවද මේ API කියන්නේ?
Application Program Interface (API) කියන්නේ පරිගණක වැඩසටහන් වෙනත් වැඩසටහන් සමග සන්නිවේදනය සදහා භාවිතා කරන ක්‍රමවේදයට. අපි සාමාන්‍යයෙන් යම් software එකක් එක්ක ගනුදෙනු කරන්නේ එකේ තියන User Interface (UI) එක පාවිච්චි කරලා. නමුත් වෙනත් වැඩසටහනකට ඒ වැඩසටහන එක්ක සන්නිවේදනය කරන්න ඕනේ නම් ඒ සදහා UI එක පාවිච්චි කරන එක ප්‍රායෝගික නෑ. ඉතින් ඒ වගේ අවශ්‍යතාවයක් තියන අවස්ථා වල අපි API පාවිච්චි කරනවා.

API භාවිතයට උදාහරණයක්

අපි හිතමු අපි ගාව දුම්රිය කළමනාකරණ වැඩසටහනක් තියනවා, සහ ඒ program එකෙන් දුම්රිය කාලසටහන සැකසීමේ ඉදල දුම්රිය සේවකයින්ගේ පඩි ගෙවීම දක්වා සියාලු අභ්‍යන්තර කටයුතු කරනවා කියලා. අපිට අවශ්‍යයි දුම්රිය ටිකට් වෙන් කිරීම සදහා mobile app එකක් හදන්න. මේ app එක වැඩකරන්න නම් අර කලින් කිව්ව පද්ධතියේ තියන දුම්රිය කාලසටහන සහ ටිකට් වෙන් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය access කරන්න ක්‍රමයක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ සදහා අපිට API එකක් පරණ system එකට ඇතුලත් කරන්න පුළුවන්.

API

මේ විදිහට API භාවිතය හරහා එකිනෙකට වෙනස් platform සහ programing language වලින් ලියපු වැඩසටහන් අතර සන්නිවේදනය කරන අතරතුර අභ්‍යන්තර ක්‍රියාවලින් රහසිගතව සහ අරක්ශාකරිව තියාගන්න හැකියාව ලැබෙනවා.

සමහර web application ආදිය නිර්මාණය කිරීමේදී ඒ සමග කරන සියලු ගනුදෙනු සදහා API භාවිතා කරන අවස්ථාද තියනවා. එහිදී user interface එක වෙනම ක්‍රියාත්මක වන අතර අපි එයට ලබාදෙන දත්ත සහ විධානයන් API එක හරහා ප්‍රධාන වැඩසටහනට දැනුම්දෙනු ලබනවා.

කොහොමද අපේ program එකට API පහසුකම එකතු කරන්නේ?

මේ සදහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් standards සහ ක්‍රමවේද ගොඩක් තියනවා. කොහොම නමුත් සරලවම කිව්වොත් අපිට කරන්න තියෙන්නේ බාහිර පාර්ශවයක් දෙන යම් විධාන හෝ request බාරගෙන ඒවාට අදාල ප්‍රතිචාර සිදුකරන කොටසක් අපේ program එකට ඇතුලත් කරන එකයි. network request එකක් හරහා මේ විදිහට සන්නිවේදනය කරන්න අවස්ථාව සැලසීම මගින් වෙනත් computer එකක තියන වැඩසටහනකට උනත් අපේ program එක එක්ක කතා කරන්න පුළුවන් වෙනවා.

කොහොමද API එකකට අපේ program එක සම්බන්ද කරන්නේ?

මුලින්ම API එක නිර්මාණය කරපු අයගෙන් ඒ API එක සමග ගනුදෙනු කල යුතු ආකාරය ගැන උපදෙස් ලබාගත යුතු වෙනවා. බොහෝ වෙලාවට මේ විස්තර API Documentation එකක් ලෙස ලබාදෙනු ලබනවා. එම උපදෙස් අනුව අදාල request යවා තොරතුරු ලබාගැනීමට / විධාන ලබාදීමට අදාල code අපේ වැඩසටහනට එකතු කරගන්න පුළුවන්.

Source: Coding පන්තිය, Geeks for Geeks

Advertisment


Sinhala Tech News Publisher

Advertisment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *