ඔයාගේ දත්තත් leak වෙලාද කියලා හරියටම දැනගන්න ක්‍රමයක්
අපේ email address එක පාවිච්චි කරලා ගිණුම් හදපු යම් ආයතනයක් hack වෙලා හෝ වෙනත් ක්‍රමයකින් අපේ පුද්ගලික තොරතුරු leak වෙන්න පුළුවන්. මේ සමහර දේවල් වෙනත් අය අතට පත්වීම එතරම් ගැටළු සහගත නොවුවත් සමහර තොරතුරු වල රහස්‍ය බව නැති වීම ලොකු ගැටළුවක්. උදාහරණයක් විදිහට අපේ බැංකු සහ card details යම් විදිහකින් මේ විදිහට leak උනොත් ඒ හරහා අපේ මුදල් පවා හොරකම් කරන්න ඉඩ තියනවා.

ඒ වගේම ඔයත් ගිණුම් රැසකට එකම password එක පාවිච්චි කරන නරක පුරුද්ද තියන කෙනක් නම් ඒ එක ගිණුමක් හරහා හෝ ඔයාගේ password එක leak උනොත් අනිත් ගිණුම් සියල්ලම අවදානමකට ලක් වෙනවා. මේ විදිහට ඔයාගේ smart phone එක සම්බන්ද account එක hack උනොත් ඒ හරහා ඔයාගේ phone එකේ සම්පුර්ණ පාලනය hacker කෙනෙක් අතට යන්නත් පුළුවන්.

leak වෙලාද කියල බලමු

මේ වෙබ් අඩවියට ගිහින් ඔයාගේ email address එක ඇතුලත් කරලා search කිරීම හරහා ඔයාගේ email එක මේ විදිහේ hack වුන ගිණුම් අතර තියනවද කියල බලන්න පුළුවන්. මෙහි අදාල hack වීම සිද්ධ වුන ආයතනය සහ සිද්ධිය ගැන විස්තර දින වකවානු සහිතව බලාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ email එකට අදාල වාර්තා මෙහි හමු වුනොත් ඒ අදාල ගිණුම් හැකි ඉක්මනින් සුරක්ෂිත කිරීම වැදගත්.

කොහොම නමුත් මේ දත්ත ගබඩාවට ඇතුලත් නොවුනද යම් විදිහකින් ඔයාගේ data leak වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හැම සේවාවක් සදහාම එකිනෙකට වෙනස් ශක්තිමත් password භාවිතය, 2-factor authentication භාවිතය වගේ හොද පුරුදු අනුගමනය කරන්න අමතක කරන්න එපා.

Source: Coding පන්තිය

Advertisment


Sinhala Tech News Publisher

Advertisment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *