අතුරුදහන් වූ ළමුන් පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම සඳහා Instagram නව AMBER Alerts පහසුකමක් එක් කරයි
Instagram නව AMBER Alerts feature එක් කරමින් app එක තුළ අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයින් පිළිබඳ වැදගත් තොරතුරු බෙදා හැරීමට සහ ළමා පැහැරගැනීම් සහ ඒ ආශ්‍රිත තත්ත්වයන් විසඳීම සඳහා කාලෝචිත, තීරණාත්මක updates බෙදා ගනී.

ඔබට මෙම උදාහරණයෙන් දැකිය හැකි පරිදි, නව AMBER Alerts, geographic area එක මගින් ඉලක්ක කරනු ලබන අතර, අසල අතුරුදහන් වූ දරුවෙකු සඳහා active search එකක් ඇති බවට පරිශීලකයින්ට දැනුම් දෙනු ඇත.

Instagram New AMBER Alerts

ඡායාරූපයක්, විස්තරයක්, පැහැරගත් ස්ථානය සහ සැපයිය හැකි වෙනත් ඕනෑම තොරතුරක් ඇතුළුව දරුවා පිළිබඳ විස්තර alerts වල ඇතුළත් වේ. පරිශීලකයින්ට කිසියම් තොරතුරක් තිබේ නම් alert එකට ප්‍රතිචාර දැක්විය හැකි අතර, පණිවිඩය බෙදා හැරීමට උදව් කිරීමට මිතුරන් සමඟ alert share කරගත හැකිය.

මෙම option එක Instagram හි පරිමාණය සහ ජනප්‍රියත්වය භාවිතා කරන්නේ එවැනි alerts වෙත ළඟාවීම උපරිම කිරීම සඳහා, දැනුවත්භාවය පුළුල් කිරීම, එමඟින් වැඩි පිරිසක් විමසිල්ලෙන් සිටින බව සහතික කිරීමට සහ වැඩි තොරතුරු අදාළ බලධාරීන් සමඟ බෙදා ගැනීමට ඉතා මැනවින් උපකාරී වේ.

Instagram නව විශේෂාංගය, National Center for Missing & Exploited Children, International Centre for Missing & Exploited Children, National Crime Agency in the UK, Attorney General’s Office in Mexico, Australian Federal Police සහ තවත් ප්‍රාදේශීය බලධාරීහු රැසක් සමඟ එක්ව සංවර්ධනය කර ඇත.

Meta සමාගම විසින් 2015 දී Facebook හි මේ හා සමාන AMBER Alerts ක්‍රියාවලියක් ක්‍රියාත්මක කරන ලද අතර, එය විවිධ අවස්ථාවන්හිදී අතුරුදහන් වූ ළමුන් සොයා ගැනීමට උපකාරී වන වටිනා තොරතුරු බෙදා ගැනීමට හේතු විය.

එවැනි අවස්ථාවන්හිදී දැනුවත් කිරීම සඳහා කළ හැකි ඕනෑම දෙයක් දරුවන් නැවත නිවසට ගෙන ඒමට උපකාරයක් විය හැකි බැවින්, එය වැදගත් සහ වටිනා යාවත්කාලීන කිරීමකි.

Instagram හි AMBER Alerts ජුනි 01 වෙනිදා සිට ආරම්භ වන අතර, Argentina, Australia, Belgium, Bulgaria, Canada, Ecuador, Greece, Guatemala, Ireland, Jamaica, Korea, Lithuania, Luxembourg, Malaysia, Malta, Mexico, Netherlands, New Zealand, Romania, South Africa, Taiwan, Ukraine, UK, United Arab Emirates සහ US යන රටවල් 25 තුළ ඉදිරි සති දෙක තුළ සම්පූර්ණයෙන්ම මෙම පහසුකම ලබා ගත හැකිය.

Instagram පවසන්නේ අනාගතයේදී මේ AMBER Alerts පහසුකම තවත් රටවලට ගෙන ඒමට ද කටයුතු කරන බවයි.

Source: Social Media Today, MSN

Advertisment


Sinhala Tech News Publisher

Advertisment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *