එකම WhatsApp ගිණුමට දුරකථන කිහිපයක් සම්බන්ධ කලහැකි Multi-device විශේෂාංගය හඳුන්වාදෙයි
WhatsApp සමාගම අවසානයේ දුරකථන එකකට වඩා වැඩි ගණනක් සඳහා multi-device login සහාය ලබා දෙයි. Mark Zuckerberg විසින් Facebook සහ Instagram හි මේ විශේෂාංගය එළිදැක්වීම පිළිබඳ නිවේදනය කළේය. “අද සිට, ඔබට දුරකථන හතරක් දක්වා එකම WhatsApp ගිණුමට log විය හැකිය,” ඔහු පැවසීය.

WhatsApp සමාගම පවසන්නේ මෙම විශේෂාංගය ඉදිරි සති කිහිපය තුළ සියලුම පරිශීලකයින් වෙත ලබා දෙන බවයි. මේ වන තෙක්, පරිශීලකයින්ට භාවිතා කළ හැක්කේ එක් දුරකථනයක WhatsApp ගිණුමක් සහ සහකාර desktop උපාංග කිහිපයක පමණි.

නව rollout එක සමඟින්, පරිශීලකයන්ගේ පණිවිඩ වෙනත් දුරකථන ඇතුළු උපාංග හරහා sync කෙරේ. එබැවින් එක් උපාංගයක් ක්‍රියා විරහිත වුවද, ඔවුන්ට වෙනත් උපාංගවල WhatsApp app එකට ප්‍රවේශ විය හැකිය.

WhatsApp යනු බිලියන 2කට අධික පරිශීලකයින් සිටින විශාලතම messaging සේවාවකි. නමුත් chats සහ calls සඳහා full end-to-end encryption සහාය නිසා එයට මේ දක්වා multiphone සහාය නොතිබුණි.

සමාගම 2021 දී තෝරාගත් beta users සමඟ multi-device compatibility පරීක්ෂා කිරීම ආරම්භ කළේය. එම අවස්ථාවේදී, Meta සමාගම (එකල Facebook ලෙස හඳුන්වනු ලැබීය) කියා සිටියේ end-to-end encryption protection පවත්වා ගනිමින් devices හරහා messages sync කිරීමට නව තාක්ෂණයක් නිර්මාණය කර ඇති බවයි.

Telegram සහ Messenger වැනි අනෙකුත් තරඟකරුවන් messages සඳහා multidevice sync කිරීම ලබා දුන් නමුත් ඔවුන්ට end-to-end encryption සඳහා සහය නොතිබුණි. 2022 දී WhatsApp සමාගම multidevice විශේෂාංග සැමට ලබා දීමට පටන් ගත්තේය. නමුත් එය multiple phones සඳහා සහය නොදැක්වීය. WhatsApp සමාගම one-time code භාවිතයෙන් devices සම්බන්ධ කිරීමට නව ක්‍රමයක් ද ඉදිරිපත් කරයි.

“ඔබට දැන් ඔබගේ mobile phone එකේ QR code එක scan කිරීම වෙනුවට devices සම්බන්ධ කිරීමට භාවිත කළ හැකි WhatsApp Web මත ඔබගේ mobile number එක ඇතුළත් කිරීමෙන් one-time-use code එකක් ලබා ගත හැක. අපි අනාගතයේදී තවත් linked devices සඳහා මෙම විශේෂාංගය ලබා දෙන්නෙමු.” යනුවෙන් සමාගම blog සටහනක පැවසීය.

Source: Tech Crunch, WhatsApp Blog, WABetaInfo

Advertisment


Sinhala Tech News Publisher

Advertisment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *