ඉන්ධන ඇති තැන් දැනගැනීමේ පහසුව සඳහා හඳුන්වා දුන් වෙබ් අඩවිය තාවකාලිකව වසා දමයි
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය (ICTA), ලංකා ඛනිජ තෙල් තොග ගබඩා පර්යන්ත සමාගම (CPSTL) සහ විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යංශය එක්ව ඉන්ධන තොරතුරු කළමනාකරණ පද්ධතියක් දියත් කොට තිබෙන බව අප මීට පෙර ලිපියකින් ඔබව දැනුවත් කරනු ලැබුවා.

ඉන්ධන ලබා ගත හැකි පිරවුම්හල් දැනගැනීම සඳහා පසුගිය දා හඳුන්වා දුන් fuel.gov.lk වෙබ් අඩවිය මේ වන විට අක්‍රීය වී ඇත. මේ වන විට මෙම වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන විට “fuel.gov.lk is temporarily offline. The public will be notified once operations resume. We regret any inconvenience caused.” යන පණිවිඩය පෙන්නුම් කරනවා.

Fuel.gov .lk landing screen

දිවයින පුරා ඉන්ධන බෙදා හැරීමේ කටයුතු පිළිබඳ තොරතුරු වඩාත් පහසුවෙන් කළමනාකරණය කිරීමත් එම තොරතුරු මහජනතාවට පහසුවෙන් දැන ගැනීමට ඉඩකඩ සලසාදීමත් අරමුණු කරගනිමින් මෙම ඉන්ධන කළමනාකරණ පද්ධතිය දියත් කරනු ලැබූ බව තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය (ICTA) පසුගිය දා කියා සිටියේය. නමුත් මේ වන විට රටේ පවතින තත්වය සහ ඉන්ධන තොග ලැබීම පිළිබඳ නිශ්චිතව තොරතුරු සැපයීමට ඇති අපහසුව නිසා මෙම වෙබ් අඩවිය තාවකාලිකව අක්‍රීය කල බව අපට අපේක්ෂා කල හැක.

Source: Ada Derana Biz Sinhala

Advertisment


Sinhala Tech News Publisher

Advertisment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *