පසුගිය කාර්තුවේ Android වෙළඳපල වර්ධනයට වඩා වැඩි වර්ධනයක් Apple සමාගම විසින් අත් කර ගනී
2022 පළමු කාර්තුව Android ජංගම දුරකථන නිෂ්පාදනය සිදුකරන සෑම ප්‍රධාන නිෂ්පාදකයෙකුටම තම වෙළඳපල කොටස අහිමි වීමත් සමඟ එය ඉතා අයහපත් කාලයක් බවට පත්විය. ඒත් සමඟම එහි කොටස් ප්‍රමාණය වෙනදාටත් වඩා වැඩි කළ එකම smartphone නිෂ්පාදකයා Apple සමාගම බවට පත්විය.

IDC හි නවතම වාර්තාව මගින් smartphone වෙළඳපොල අත්විඳින ගැටළු පිළිබඳව වැඩිදුර අවධාරණය කරයි. මේ වන විට පවතින ගෝලීය වසංගත තත්වය, සැපයුම් දාමවල පවතින දුර්වලතා සහ රුසියාව හා යුක්රේනය අතර ඇති යුධමය වාතාවරණය මෙයට හේතු ලෙස දක්වා සිටිනවා. මේ හේතුන් නිසා Android ජංගම දුරකථන නිෂ්පාදකයන්ගේ smartphone shipments සැලකිය යුතු ලෙස පහත වැටී ඇති බව ඔවුන් විසින් පෙන්වා දෙනවා. එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන්, සෑම ප්‍රධාන Android නිෂ්පාදකයෙකුටම සැලකිය යුතු ලෙස බලපෑම් එල්ල වී ඇත.

ඉහළම smartphone නිෂ්පාදකයන්ගේ වසරින් වසර වෙළඳපල කොටස් වෙනස්වීම් පහත දැක්වේ:

  • Samsung lost 1.2%
  • Apple gained 2.2%
  • Xiaomi lost 17.8%
  • Oppo lost 26.8%
  • Vivo lost 27.7%
  • Others lost 2.7%

සමස්තයක් වශයෙන් smartphone නිෂ්පාදකයින් 2022 පළමු කාර්තුවේදී smartphone මිලියන 314.1ක් ship කර ඇති අතර, එය 2021 පළමු කාර්තුවේදී ship කළ smartphone මිලියන 344.7 ට වඩා 8.9% අඩු විය. Apple සහ Samsung යන සමාගම් විසින් ඉහත සමස්ත ප්‍රවණතාවය ඉහළ නැංවු අතර, Apple සමාගම වෙළඳපල කොටස් වර්ධනයක් දුටු එකම ප්‍රධාන නිෂ්පාදකයා වූ අතර Samsung හි පාඩුව අනෙකුත් නිෂ්පාදකයන්ට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් විය.

මේ පිළිබඳව වැඩිදුරටත් සඳහන් කල IDC ආයතනයේ උප සභාපති මෙසෙ ප්‍රකාශ කර ඇත.

“Our research tells us Samsung and Apple have navigated the supply chain situation a bit better than their competitors, and as a result, we have seen reduced orders from the next set of top OEMs,”

මෙම සමාගම්වල පාඩු ගැන සැලකිලිමත් වන අතර, IDC ආයතනය පවසන්නේ වෙළඳපල කොටස සැබවින්ම අහිමි වීම වෙනුවට, smartphone ඉල්ලුම හුදෙක් ප්‍රමාද වී ඇති බවයි, එයින් අදහස් වන්නේ විවිධ සමාගම් ඉදිරි කාර්තුවල market shares වල සැලකිය යුතු වැඩි වීමක් දැකිය හැකි බවයි.

Source: Android Authority

Advertisment


Sinhala Tech News Publisher

Advertisment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *