ඔබ සමාජ මාධ්‍ය Apps භාවිතා කිරීමෙදි පරිසරයට මුදා හැරෙන Digital Carbon Footprint ගණනය කිරීමට වෙබ් අඩවියක් හඳුන්වාදෙයි
ඔබ සමාජ මාධ්‍ය හරහා පැය ගණනක් සැරිසරමින් පරිසරයේ වැඩිවන කාබන් විමෝචනයට දායක වන බව ඔබ දන්නවාද? ඔබේ personal carbon footprint ගැන ඔබ කවදා හෝ කල්පනා කර තිබේද? එක්සත් රාජධානිය පදනම් කරගත් වෙබ් අඩවියක් ඔබට මෙය සොයා ගැනීමට උදවු කරයි, සහ ඔබේ personal carbon footprint ගණනය කළ හැකි ආකාරය මෙන්න.

එක්සත් රාජධානිය පදනම් කරගත් comparison වෙබ් අඩවියක් වන, Compare the Market, ඔබට සමාජ මාධ්‍ය යෙදුම්වලින් ඔබේ carbon footprint ගණනය කිරීමට ඉඩ සලසන නව calculator එකක් හඳුන්වා දී ඇත. මේ ආකාරයෙන්, ඔබ Instagram, TikTok, Facebook, Pinterest, Reddit සහ තවත් බොහෝ සමාජ මාධ්‍ය apps හරහා scroll කරන විට ඔබ කොපමණ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් විමෝචනය කරනවා දැයි බැලීමට ඔබට හැකි වනු ඇත.

ඔබ Compare the Market වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන විට, ඉහළම කාබන් පියසටහන් ඇති ඉහළම සමාජ මාධ්‍ය platform එක ඔබට පෙන්නුම් කරනු ඇත. වෙබ් අඩවියට අනුව, වැඩිම කාබන් පියසටහනක් ඇති ඉහළම platform තුනට TikTok (විනාඩියකට 2.63g CO2 Eq), Reddit (විනාඩියකට 2.48g CO2 EQ) සහ Pinterest (විනාඩියකට 1.3g CO2 Eq) ඇතුළත් වේ.

Top social media platforms that have the most carbon footprint

ඔබ මඳක් පහළට scroll කරන විට, ඔබේ දෛනික සහ වාර්ෂික digital carbon footprint ගණනය කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසන කොටසක් ඔබට පෙනෙනු ඇත. ඔබ සෑම දිනකම සමාජ මාධ්‍ය platform වල ගත කරන ආසන්න කාලය (මිනිත්තු වලින්) ඇතුළත් කර “Calculate” බොත්තම ඔබන්න.

Carbon footprint calculator ss 1

ආරම්භයේදී, වෙබ් අඩවිය ඔබට ඔබේ personal digital carbon footprint වාර්තාව ලබා දෙනු ඇත. ඔබ භාවිතා කරන එක් එක් platform සඳහා දිනකට සහ වාර්ෂික carbon footprint (CO2g සමාන ලෙස) සහ දිනක් සහ වසරක් තුළ ඔබේ මුළු carbon footprint නිරූපණය කිරීමට cumulative number ඇතුළත් වේ.

Carbon footprint calculator ss 2

ඔබටත් ඔබේ සමාජ මාධ්‍ය carbon footprint ගණනය කිරීමට අවශ්‍ය නම්, Compare the Market වෙබ් අඩවිය වෙත ගොස් ඔබ පරිහානියට පත්වන පරිසරයට කොපමණ දායකත්වයක් සපයනවාද යන්න පිළිබඳ අදහසක් ලබා ගන්න.

Source : Beebom

Advertisment


Sinhala Tech News Publisher

Advertisment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *