දෙසැම්බර් 31 න් පසු WhatsApp සහය නොදක්වන දුරකථන
සෑම වසරකම, WhatsApp යල් පැන ගිය සමහර උපාංග සඳහා සහාය අවසන් කිරීමට නැඹුරු වේ. පසුගිය 2022 වසරේද, Meta සමාගම සතු messaging platform එකක් වන WhatsApp දෙසැම්බර් 31 න් පසු පැරණි iPhone දෙකක් ඇතුළුව ස්මාර්ට්ෆෝන් 40කට වඩා ක්‍රියාත්මක නොවනු ඇත. ඔබගේ දුරකථනය මෙම ලැයිස්තුවේ තිබේදැයි පරීක්ෂා කරන්න.

අවම වශයෙන් භාවිතා කරන තරමක් පැරණි උපාංග සහ මෙහෙයුම් පද්ධති සඳහා WhatsApp අවසන් වේ. දැනට, WhatsApp Android version 4.1 සහ ඉහළ, iOS 12 සහ ඉහළ, සහ KaiOS 2.5.0 සහ ඉහළ (JioPhone සහ JioPhone 2 ඇතුළුව) සඳහා සහය දක්වයි.

පහත ලැයිස්තුවේ 2022 දෙසැම්බර් 31 න් පසු WhatsApp post කිරීමට නොහැකි වන දුරකථන 49 ක් ඇත. එය බලන්න.

 • Apple: iPhone 5, iPhone 5c
 • Samsung: Galaxy Ace 2, Galaxy Core, Galaxy S2, Galaxy S3 mini, Galaxy Trend II, Galaxy Trend Lite, Galaxy Xcover 2
 • LG: LG Enact, Lucid 2, Optimus 4X HD, Optimus F3, Optimus F3Q, Optimus F5, Optimus F6, Optimus F7, Optimus L2 II, Optimus L3 II, Optimus L3 II Dual, Optimus L4 II, Optimus L4 II Dual, Optimus L5, Optimus L5 Dual, Optimus L5 II, Optimus L7, Optimus L7 II, Optimus L7 II Dual, Optimus Nitro HD
 • Sony: Xperia Arc S, Xperia miro, Xperia Neo L
 • Huawei: Ascend D, Ascend D1, Ascend D2, Ascend G740, Ascend Mate, Ascend P1
 • Wiko Cink Five
 • Wiko Darknight ZT
 • Memo ZTE V956
 • Quad XL
 • Lenovo A820
 • Archos 53 Platinum
 • Grand S Flex ZTE
 • Grand X Quad V987 ZTE
 • HTC Desire 500

බොහෝ අය නව Android හෝ iOS versions වල සිටින අතර නවතම ස්මාර්ට්ෆෝන් වෙත ප්‍රවේශය ඇති අතර (මෙමගින් සුළු පිරිසක් පීඩාවට පත් වීම හැර), පැරණි දුරකථන තවමත් භාවිතයේ පවතින අතර ඔබගේ දුරකථනය මෙම ලැයිස්තුවේ තිබේ නම්, එය ඉවත් කිරීමට කාලයයි. ඔබ තවමත් ඉහත සඳහන් කළ ස්මාර්ට්ෆෝන් භාවිතා කරන්නේ නම් පහතින් comment කරන්න.

Source: Beebom, Gizchina

Advertisment


Sinhala Tech News Publisher

Advertisment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *